30.6.2012
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osake A Osake B Yhteensä Muutos +/- Osuus
osakkeista, %
Osuus äänistä, %
 Föreningen Konstsamfundet r.f. 4 410 685 1 362 672 5 773 357 0 8,01 13,08
 KSF Media Holding Ab 624 623 366 868 991 491 0 1,38 1,90
 Selective Investor Oy Ab 1 674 008 1 011 750 2 685 758 0 3,73 5,11
 Niemistö Kari 1 494 642 13 113 1 507 755 0 2,09 4,30
 Etra Oy 1 301 192 770 719 2 071 911 0 2,88 3,96
 Etola Oy 419 952 67 925 487 877 0 0,68 1,23
 Oy Maritim Ab 272 434 204 326 476 760 0 0,66 0,84
 Etola Erkki Olavi 3 189 11 680 14 869 0 0,02 0,01
 Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland 491 345 304 691 796 036 0 1,10 1,50
 Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö 369 317 395 569 764 886 0 1,06 1,18
 10 suurinta omistajaa yhteensä 22 736 397 15 440 329 38 176 726   52,99  
 Muut 7 891 166 25 977 625 33 868 791   47,01  
  joista hallintarekisteröityjä 146 763 4 447 108 4 593 871   6,38  
 Yhteensä 30 627 563 41 417 954 72 045 517   100,00  
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com