31.8.2010
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osake A Osake B Yhteensä Muutos +/- Osuus
osakkeista, %
Osuus äänistä, %
 Föreningen Konstsamfundet r.f. 4 363 948 1 469 409 5 833 357 67 500 8,20 13,01
 KSF Media Holding Ab 624 623 366 868 991 491 0 1,39 1,91
 Selective Investor Oy Ab 1 674 008 1 011 750 2 685 758 0 3,77 5,12
 Niemistö Kari 1 494 642 10 754 1 505 396 0 2,12 4,31
 Etra Oy 1 301 192 770 719 2 071 911 0 2,91 3,97
 Etola Oy 419 952 67 925 487 877 0 0,69 1,23
 Oy Maritim Ab 272 434 204 326 476 760 0 0,67 0,84
 Etola Erkki Olavi 3 189 10 643 13 832 0 0,02 0,01
 Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland 488 706 280 941 769 647 0 1,08 1,49
 Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö 369 317 395 569 764 886 0 1,08 1,18
 10 suurinta omistajaa yhteensä 22 583 482 16 312 941 38 896 423   54,67  
 Muut 8 044 081 24 205 496 32 249 577   45,33  
  joista hallintarekisteröityjä 143 046 4 043 557 4 186 603   5,89  
 Yhteensä 30 627 563 40 518 437 71 146 000   100,00  
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com