30.9.2009
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osake A Osake B Yhteensä Muutos +/- Osuus
osakkeista, %
Osuus äänistä, %
 Föreningen Konstsamfundet r.f. 4 095 687 1 664 218 5 759 905 325 937 8,10 12,29
 KSF Media Holding Ab 624 623 366 868 991 491 52 186 1,39 1,91
 Selective Investor Oy Ab 1 674 008 1 011 750 2 685 758 141 358 3,78 5,12
 Niemistö Kari 1 494 642 9 980 1 504 622 79 192 2,12 4,31
 Etra Oy 1 301 192 770 719 2 071 911 109 047 2,91 3,97
 Etola Oy 419 952 67 925 487 877 25 677 0,69 1,23
 Oy Maritim Ab 272 434 204 326 476 760 25 092 0,67 0,84
 Etola Erkki Olavi 3 189 10 027 13 216 695 0,02 0,01
 Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland 487 680 280 153 767 833 25 668 1,08 1,49
 Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö 369 317 395 569 764 886 19 439 1,08 1,18
 10 suurinta omistajaa yhteensä 22 123 678 13 816 923 35 940 601   50,55  
 Muut 8 503 885 26 649 467 35 153 352   49,45  
  joista hallintarekisteröityjä 212 713 5 067 655 5 280 368   7,43  
 Yhteensä 30 627 563 40 466 390 71 093 953   100,00  
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com