31.8.2009
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osake A Osake B Yhteensä Muutos +/- Osuus
osakkeista, %
Osuus äänistä, %
 Föreningen Konstsamfundet r.f. 3 857 341 1 576 627 5 433 968 0 8,07 12,22
 KSF Media Holding Ab 591 747 347 558 939 305 0 1,39 1,91
 Selective Investor Oy Ab 1 585 900 958 500 2 544 400 0 3,78 5,12
 Niemistö Kari 1 415 976 9 454 1 425 430 0 2,12 4,31
 Etra Oy 1 232 709 730 155 1 962 864 0 2,91 3,97
 Etola Oy 397 850 64 350 462 200 0 0,69 1,23
 Oy Maritim Ab 258 096 193 572 451 668 0 0,67 0,84
 Etola Erkki Olavi 3 021 9 500 12 521 0 0,02 0,01
 Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö 349 878 395 569 745 447 0 1,11 1,19
 Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland 462 012 280 153 742 165 0 1,10 1,49
 10 suurinta omistajaa yhteensä 20 912 770 13 081 576 33 994 346   50,47  
 Muut 8 102 816 25 255 004 33 357 820   49,53  
  joista hallintarekisteröityjä 207 903 5 066 589 5 274 492   7,83  
 Yhteensä 29 015 586 38 336 580 67 352 166   100,00  
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com