31.7.2009
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osake A Osake B Yhteensä Muutos +/- Osuus
osakkeista, %
Osuus äänistä, %
 Föreningen Konstsamfundet r.f. 3 842 542 1 591 426 5 433 968 0 8,81 13,30
 KSF Media Holding Ab 591 747 347 558 939 305 0 1,52 2,08
 Selective Investor Oy Ab 1 585 900 958 500 2 544 400 0 4,12 5,59
 Niemistö Kari 1 415 976 9 454 1 425 430 0 2,31 4,71
 Etra Oy 1 232 709 730 155 1 962 864 0 3,18 4,34
 Etola Oy 397 850 64 350 462 200 0 0,75 1,34
 Oy Maritim Ab 258 096 193 572 451 668 0 0,73 0,92
 Etola Erkki Olavi 3 021 9 500 12 521 0 0,02 0,01
 Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö 349 878 395 569 745 447 0 1,21 1,29
 Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland 462 012 280 153 742 165 0 1,20 1,63
 10 suurinta omistajaa yhteensä 18 635 680 9 876 922 28 512 602   46,21  
 Muut 7 946 369 25 244 365 33 190 734   53,79  
  joista hallintarekisteröityjä 209 540 4 688 526 4 898 066   7,94  
 Yhteensä 26 582 049 35 121 287 61 703 336   100,00  
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com