31.1.2009
Lukumäärä: 
Osakkeenomistajat Osake A Osake B Yhteensä Muutos +/- Osuus
osakkeista, %
Osuus äänistä, %
 Föreningen Konstsamfundet r.f. 3 831 928 1 602 040 5 433 968 N/A 8,81 13,27
 KSF Media Holding Ab 591 747 347 558 939 305 N/A 1,52 2,08
 Selective Investor Oy Ab 1 585 900 958 500 2 544 400 N/A 4,12 5,59
 Niemistö Kari 1 415 976 7 041 1 423 017 N/A 2,31 4,71
 Etra Oy 1 232 709 730 155 1 962 864 N/A 3,18 4,34
 Etola Oy 397 850 64 350 462 200 N/A 0,75 1,34
 Oy Maritim Ab 258 096 193 572 451 668 N/A 0,73 0,92
 Etola Erkki Olavi 3 021 7 988 11 009 0 0,02 0,01
 Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö 349 878 395 569 745 447 N/A 1,21 1,29
 Folkhälsan Samfundet i Svenska Finland 462 012 280 153 742 165 N/A 1,20 1,63
 10 suurinta omistajaa yhteensä 18 453 820 10 519 787 28 973 607   46,96  
 Muut 8 128 229 24 601 500 32 729 729   53,04  
  joista hallintarekisteröityjä 190 564 3 818 170 4 008 734   6,50  
 Yhteensä 26 582 049 35 121 287 61 703 336   100,00  
(+/-) Muutos edellisestä kuukaudesta
Luettelo päivitetään kuukausittain
Välittäjä © Euroland.com