Datum - 2020-01-31
Amount: 
Aktieägare Aktie A Aktie B Totalt Förändring +/- % av aktier % av röster
 Föreningen Konstsamfundet r.f. 6 695 754 2 133 653 8 829 407 0 12,25 19,92
 Mercator Media Ab 624 623 366 868 991 491 0 1,38 1,91
 Etola Oy 1 595 575 1 054 650 2 650 225 0 3,68 4,90
 Etra Oy 401 192 0 401 192 0 0,56 1,16
 Samfundet Folkhälsan i Svenska Finland 491 345 304 691 796 036 0 1,10 1,50
 Folkhälsans Forskningsstiftelse - Kansanterveyden Tutkimussäätiö 369 317 395 569 764 886 0 1,06 1,18
 De 10 största aktieägarna totalt 24 211 585 17 271 815 41 483 400   57,58  
 Andra 6 319 283 24 246 000 30 565 283   42,42  
  från vilken förvaltaren är registrerad 141 728 5 460 997 5 602 725   7,78  
 Totalt 30 530 868 41 517 815 72 048 683   100,00  
(+/-) Förändring från föregående månad
Noter: Informationen uppdateras månadsvis
Levererad av © Euroland.com